ZMIANA Ø ŚLIMAKA

Jest to zmiana średnicy ślimaka przy zachowaniu wymiarów zewnętrznych pierwotnego zespołu uplastyczniającego. Jedną z głównych zalet tego rozwiązania jest łatwa wymienność jednostek plastyfikujących – na nową jednostkę z układu oryginalnego bez większych ingerencji w konstrukcję wtryskarki (łatwa i szybka wymiana).

REDUKCJA ŚREDNICY ŚLIMAKA:

  • Możliwość realizacji wielu różnych projektów na jednej wtryskarce
  • Specjalna konstrukcja jednostki plastyfikującej
  • Zmniejszenie dawki wtryskiwanego materiału
  • Wzrost ciśnienia wtrysku
  • Zminimalizowanie ryzyka degradacji materiału i czasu przebywania w układzie

ZWIĘKSZENIE ŚREDNICY ŚLIMAKA:

  • Możliwość obróbki wielu projektów na jednej wtryskarce
  • Specjalna konstrukcja jednostki plastyfikującej
  • Zwiększenie dawki wtryskiwanego materiału
  • Wzrost wydajności plastyfikacji g/s