CYLINDER WTRYSKOWY

CYLINDER PEŁNI DWIE PODSTAWOWE FUNKCJE:

  • Przenoszenie ciepła które jest niezbędne do uplastycznienia granulatu tworzywa sztucznego
  • Po uplastycznieniu granulatu przechowuje ciekły materiał przed fazą wtrysku do formy

Projektując rozwiązania techniczne należy położyć duży nacisk na dobór odpowiednich materiałów do produkcji cylindra ze względu na rodzaj przetwarzanych materiałów oraz zastosowanie ewentualnych dodatków – parametr ten jest wprost proporcjonalny do żywoptności cylindra wtryskowego.

Ze względu na proces produkcyjny cylindry dzielimy na dwie podstawowe kategorie:

Cylindry azotowane

Znajdują zastosowanie przy produkcji z tworzyw sztucznych nie zawierających dodatków ściernych ani agresywnych chemicznie.

Azotowanie = nasycanie powierzchni stali azotem w temperaturze 500-600st.C (w zależności od zastosowanej stali).

Cylindry bimetaliczne

Nadają się do obróbki tworzyw sztucznych zawierających dodatki ścierne i korozyjne.

Skład wartswy bimetalicznej dobierany jest w oparciu o specyfikę tworzyw sztucznych, które mają być przetwarzane.

Produkcja cylindra bimetalicznego w skrócie w punktach:

  • Obróbka kutych prętów stalowych na wymaganą średnicę zewnętrzną
  • Wiercenie średnicy wewnętrznej do podanej średnicy włącznie. rezerwy dla warstwy bimetalicznej
  • Naniesienie proszku (specjalnie przygotowanej mieszanki) do wnętrza cylindra i zamknięcie z obu stron
  • Włożenie cylindra do pieca odśrodkowego i podgrzanie go do żądanej temperatury
  • Po podgrzaniu do wymaganej temperatury cylinder jest obracany z dużą prędkością, stopiona mieszanina jest teraz rozprowadzana po wewnętrznej stronie cylindra za pomocą siły odśrodkowej i tworzy się warstwa bimetaliczna
  • Po schłodzeniu następuje pomiar kontrolny i wiercenie do wymaganej średnicy
  • Po końcowym wierceniu następuje kontrola wymiarów wyjściowych oraz kontrola jakości (rejestrowana i potwierdzana przez odpowiedzialnego pracownika działu kontroli jakości)