TYPY ŠNEKŮ

ZÁKLADNÍ ŠNEK

Určen pro jednoduché aplikace, šnek je rozdělen do 3 zón

Typy základních šneků pro extruzi:

 • Základní 3 zónový šnek
 • Bariérový šnek
 • Vícenásobný šnek

Určení:

 • Výroba trubek, fólií, desek, drátů
 • Vyfukování
 • Potravinářství
 • Výroba z regranulátu a kompozitních materiálů

PARALELNÍ DVOJITÝ ŠNEK (SOUBĚŽNÉ)

Oba šneky rotují ve stejném směru (design záleží na typu a náročnosti dané výroby).

Šneky se mohou skládat z jednotlivých dílů (modulů), které mají specifický design a jsou za sebou uloženy na hřídeli.

Určení:

 • Výroba trubek, různých typů profilů, kompozitů, recyklátů
 • Desky

DVOJITÝ KÓNICKÝ ŠNEK (SOUBĚŽNÝ)

Každý ze šneků rotuje ve stejném směru. Také tento typ šneků může být vyroben jako modulární (skládá se z několika elementů, které jsou uloženy na hřídeli).

Design modulů/elementů záleží na konkrétní aplikaci, ke které má být použit.

Určení:

 • Trubky
 • Různé profily (PVC, W-PVC)

PROTIBĚŽNÉ DVOJITÉ ŠNEKY

Stejně jako u souběžně rotujících šneků existují i zde dvě kategorie – paralelní a konické.

Paralelní jsou uloženy v komoře, jejíž průměr je stejný po celé její délce.

Oproti tomu u konických je tvar komory kuželovitý. Protiběžně rotující šneky mají často odvzdušněnou komoru (umožňuje únik plynu vznikajících během výroby uvnitř komory).

Tyto typy šneku se nevyrábí jako modulární.

Vlastnosti:

 • Každý ze šneků se otáčí opačným směrem
 • Design šneku záleží na typu aplikace
 • Tento typ extruderu je charakteristický nižšími provozními otáčkami a obecně má nižší poměr L/D.
 • Protiběžným pohybem šneků dochází k nižší smykové síle než je to u jednoduchého šneku a nebo u souběžně rotujících šneků

Určení: