PRODUKTY

ZPĚTNÝ VENTIL (RSP)

Dle složení taveniny a případných aditiv je nutné specifikovat konkrétní typ zpětného ventilu vč. určení správného designu.

ŠNEK

Výběr vhodných parametrů šneku má vliv na dokonalou přeměnu pevných částic polymerů v taveninu.

KOMORA

Je nutno klást velký důraz na výběr vhodných materiálů pro výrobu komory vzhledem k typu zpracovávaných polymerů.

ZMĚNA Ø ŠNEKU

Jedná se o změnu průměru šneku, kdy jsou zachovány vnější rozměry původní plastifikační jednotky bez úprav konstrukce lisu

TRYSKA

Možnost dodání jak základního provedení trysky, tak konkrétních řešení na míru dle dané aplikace.

IZOLACE KOMORY

Zajistí ochranu úniku teplat během nahřívání komory, šetří a snižuje provozní náklady.

TOPNÉ PÁSY

Zajištují nahřívání válce, hlavy a trysky. Možnost dodávky ve vice provedení – keramika, slída, mosaz.

OSTATNÍ

Jedná se zejména o termočlánky, jímky, mazací kartuše, podpůrné ocelové konstrukce apod.