PRODUKTY

ŠNEK

Výběr vhodných parametrů šneku má vliv na dokonalou přeměnu pevných částic polymerů v taveninu.

KOMORA

Je nutno klást velký důraz na výběr vhodných materiálů pro výrobu komory vzhledem k typu zpracovávaných polymerů.

TOPNÉ PÁSY

Zajištují nahřívání válce, hlavy a trysky. Možnost dodávky ve vice provedení – keramika, slída, mosaz.

IZOLACE KOMORY

Zajistí ochranu úniku teplat během nahřívání komory, šetří a snižuje provozní náklady.

OSTATNÍ

Jedná se zejména o termočlánky, jímky, mazací kartuše, podpůrné ocelové konstrukce apod.